Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Việt Nhật

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Việt Nhật chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Việt Nhật, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Việt Nhật

- Mua hàng nước ngoài và trong nước

- Tiến hành mua hàng và hoàn thành các thủ tục nhập hàng

- Tìm kiếm, đàm phán giá với các Forwarder

- Công việc cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn