Công ty Cổ Phần CONDOWA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần CONDOWA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần CONDOWA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần CONDOWA

We are a startup company that focus mainly ‘property management service’

Our own APP and BMS is in development and almost finished.

Our goal is to change the how Real estate market works and create a new business model and an industry that reaches out to all of Vietnam.

We are a team of young people who are not afraid of challenges, so no matter how old you are or what experience you have, what important to us is your attitude and enthusiasm to learn and gain new experience, we are currently in search for some people who have the following criteria and could them the chance to archive these targets

1. Get a chance to prove yourself, express who you can become

2. To create your own carrier goal

3. Like to brainstorm and not afraid to share your ideas with the team

4. Chance to become a true team leader 

5. like to have some challenge

6. Experiencing on how to start up and run a company from early days


Chúng tôi là một công ty khởi nghiệp đang tập trung phát triển ‘dịch vụ quản lý bất động sản’

Ứng dụng di động và hệ thống điều hành đang trong giai đoạn phát triển và đã gần tiến đến giai đoạn hoàn thành.

Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi cách hoạt động của thị trường bất động sản và tạo nên một mô hình mới và một ngành công nghiệp có thể vươn ra khắp Việt Nam.

Hiện chúng tôi là một nhóm những bạn trẻ không sợ thử thách khó khăn, nên không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi và có bao nhiêu kinh nghiệm, quan trọng với chúng tôi là thái độ làm việc và sự hăng hái để học và tiếp thu thêm kinh nghiệm của các bạn, hiện chúng tôi đang tìm kiếm những người có những tiêu chí và có thể tạo cơ hội cho họ có đạt được những mục tiêu sau:


Có cơ hội thể hiện bản thân, thể hiện bạn có thể trở thành người như nào

Tạo mục tiêu nghề nghiệp cho chính mình

Thích sáng tạo và không sợ đưa ra sáng kiến của mình với mọi người

Có cơ hội trở thành người dẫn đầu thực thụ

Thích đương đầu với thách thức

Được trải nghiệm phát triển và điều hành một công ty từ những buổi đầu


**CONDOWA ra đời với sứ mệnh tạo ra phương tiện, cách thức mới mẻ và tối ưu nhất trong lĩnh vực quản lý căn hộ, mang lại lợi nhuận và trải nghiệm tuyệt vời cho chủ đầu tư.


Các dịch vụ của CONDOWA bao gồm: 

- Tìm người thuê nhà phù hợp cho chủ nhà

- Kiểm tra, chuẩn bị pháp lý nhà cho thuê

- Xử lý khiếu nại, hỗ trợ khách thuê nhà

- Thông báo thanh toán chậm

- Điều phối sửa chữa nhà

Công ty Cổ Phần CONDOWA Tuyển dụng

Sales - Digital Marketing

20/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian