CÔNG TY CỒ PHẦN CÔNG NGHỆ 5 SHIP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỒ PHẦN CÔNG NGHỆ 5 SHIP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỒ PHẦN CÔNG NGHỆ 5 SHIP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỒ PHẦN CÔNG NGHỆ 5 SHIP

5Ship là Ứng dụng kết nối vận chuyển cho ship - shop sinh ra từ cộng đồng vận chuyển lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi cung cấp công cụ, phương tiện hỗ trợ cho người bán cần dùng dịch vụ vận chuyển một cách nhanh chóng tiện lợi nhất.