Công ty cổ phần công nghệ BNC Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần công nghệ BNC Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần công nghệ BNC Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần công nghệ BNC Việt Nam

Tham gia phát triển các dự án website, mobile web cho các khách hàng, công ty trên ngôn ngữ PHP.

Làm việc, phối hợp các phòng ban thực hiện các dự án của công ty.

Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết hệ thống.

Phát triển các module, extension theo quy trình và quy chuẩn phát triển của công ty. Sửa đổi, phát triển thêm các tính năng cho hệ thống theo yêu cầu.

Bảo trì và cải tiến những hệ thống đang được vận hành.

Thực hiện các công việc được giao từ trưởng bộ phận hoặc CĐCN.