CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

Chúng tôi đang tập trung nghiên cứu ứng dụng các mô hình và nền tảng AI sử dụng công nghệ Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning) để cung cấp các sản phẩm và giải pháp tự động hóa cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm nổi bật như Nhận diện khuôn mặt, Nhận dạng ký tự OCR, Định danh khách hàng điện tử eKYC, xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP....