Công ty Cổ phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại Leka

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại Leka chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại Leka, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại Leka Tuyển dụng

Nhân Viên Tài Xế

10/06/2021
Bình Dương
Toàn thời gian