Công ty Cổ phần Công nghệ G9 Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Công nghệ G9 Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Công nghệ G9 Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghệ G9 Việt Nam

- Cung cấp các sản phẩm phần mềm quản lý tài chính cho các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Cung cấp các giải pháp về phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Cung cấp các ứng dụng theo tiêu chí: Đơn giản – Tiện ích – Phù hợp