Công ty Cổ phần Công nghệ HiTime

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Công nghệ HiTime chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Công nghệ HiTime, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghệ HiTime

1. TẦM NHÌN: 

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, HiTime luôn phấn đấu trở thành công ty Công nghệ hàng đầu Việt Nam, có uy tìn và vị thế trên bảng đồ kinh tế Thế giới, xây dựng lên các dịch vụ và giải pháp Công nghệ nhằm hỗ trợ cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ ra thị trường Thế giới.

2. SỨ MỆNH:

Cung cấp các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các Doanh nghiệp Việt.

3. GIÁ TRỊ CỐT LỖI: “Trung thực – Nhiệt Huyết – Sáng Tạo – Hiệu Quả”

4. VĂN HÓA NGƯỜI HITIME:

Yêu nước, Kỷ luật, Văn minh

HiTime là nơi tập hợp những con người có lý tưởng, có năng lực, có bản lĩnh luôn chủ động tìm hướng đi riêng và khao khát chung tay tạo ra những giải pháp và dịch vụ hiệu quả để đóng góp cho sự phát triển các Doanh nghiệp Việt. Môi trường làm việc HiTime là sáng tạo, hiệu quả; Văn hóa của HiTime là đề cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng kỷ luật, coi trọng công bằng và văn minh.

5. SLOGAN: "Tầm Nhìn Tiên Phong"

Công ty Cổ phần Công nghệ HiTime Tuyển dụng