CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 1 HÀ NỘI (TECHONE)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 1 HÀ NỘI (TECHONE) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 1 HÀ NỘI (TECHONE), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 1 HÀ NỘI (TECHONE)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 1 HÀ NỘI (TECHONE)

Lĩnh vực: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh