Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo

1. Sản xuất linh kiện điện tửC26100 (Chính)

2. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

3. Sản xuất thiết bị truyền thông

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

5. Đại lý, môi giới, đấu giá

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

9Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâuG47990

10Xuất bản phần mềm

Read more: http://www.thongtincongty.com/company/3f7a82b7-cong-ty-co-phan-cong-nghe-vi-mo/#ixzz6MVVTn8Kh

Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo Tuyển dụng