Công ty Cổ phần CP Shoppie Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần CP Shoppie Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần CP Shoppie Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần CP Shoppie Việt Nam

AbbyCard (ww.AbbyCard.com) is the top leader mobile-loyalty application in Vietnam – simple, smart and secure. With offices in Singapore, Hanoi and Ho Chi Minh, our team has been spending months to study customer behaviors and brand expectations; to understand their problems and work out the best solutions. We are Vietnam based company with simple goal: Help brands rethink loyalty & help consumer shopping experience to be more exciting.