Công ty Cổ phần CPM Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần CPM Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần CPM Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần CPM Việt Nam

For over 80 years, CPM Global has consistently driven our clients sales growth by supplying profitable sales people.

Working with us, your brand is delivered to your customers through outsourced sales, merchandising, consumer activation, auditing and customer care teams, each specifically trained for your individual campaigns.

In local level, CPM Vietnam provides following services to adapt clients need such as: Auditing, Merchandising, Mystery Shopping, Sales Operations, and Experiential.


Công ty Cổ phần CPM Việt Nam Tuyển dụng

PHP Developer MySQL, JavaScript

12/08/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian