CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

ABOUT US- TDT ASIA

TDT Asia provide services from contract development to lab type development. We have an achievement of developing telecommunications and financial derivatives systems, smartphone applications for clients in Japan. In the offshore outsourcing business, we are developing various outsourcing services such as offshore system construction, operation monitoring, and business operation agent centering on our offshore development base.

CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA Tuyển dụng