Công ty cổ phần CTNET chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần CTNET, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần CTNET Tuyển dụng

Nhân Viên Tư Vấn - Hà Nội

01/11/2020
Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam
Toàn thời gian

Nhân Viên Kinh Doanh - Hà Nội

30/10/2020
Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam
Toàn thời gian