Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Lực Thăng Long

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Lực Thăng Long chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Lực Thăng Long, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Lực Thăng Long

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long 

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Điều 4, Nghị định 79/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành Nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản);

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (Điều 52, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng (Điều 53, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 55, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 54, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công công trình: xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình thủy lợi – thủy điện (Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Điều 3 Nghị định 79/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành Nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản);

- Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện định kỳ (Điều 21 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động);

- Đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu (Điều 19 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị doanh nghiệp

- Đào tạo kỹ năng mềm