Công ty Cổ phần Đầu tư Alphabet Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Đầu tư Alphabet Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphabet Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Alphabet Việt Nam

Công ty kinh doanh về lĩnh vực tài chính, bất động sản và các công trình xây dựng.