Công ty Cổ phần Đầu Tư An Chi

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Đầu Tư An Chi chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu Tư An Chi, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu Tư An Chi

An Chi Invest. located in Ha Noi, Vietnam, specialized in Handling Machinery Production; O&M and Logistics Services to clients in Vietnam and regional area.

a). Handling Machinery Production and Services:

– We do engineering, repair, modification, upgrade or fabrication of handling equipment, for bulk cargo, container from ship to shore, shore to storage/yard or vise versa.

b). Operation, Maintenance and Stevedoring Services:

– We provide Logistics solutions and services for client’s special requirement.

c). Logistics :

+) We provide project cargo logistics, whereas engineering works will require, such as heavy cargo transportation by skidding systems; trailer, flat top barge…

+) We provide logistics services: including engineering, equipment and operation services as one packages for clients, such as for Coal Fire Power Plant, Cement, Fertilizer, Mine…