Công ty Cổ phần đầu tư NIG Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần đầu tư NIG Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư NIG Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần đầu tư NIG Việt Nam

NIG là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về quản lý vốn và tư vấn quản trị. NIG ra đời với sứ mệnh tạo ra sự đột phá trong quản trị và vận hành doanh nghiệp.