CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN 24H PLUS

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN 24H PLUS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN 24H PLUS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN 24H PLUS

Who are we? 24hPlus is a joint stock company run by a board of directors with decades of collective experience in the finance and banking industry. We provide sales outsourcing for different consumer finance products and have a presence in over 10 cities and provinces all over Viet Nam. Driving sales for our business partners are of vital importance to us, but we also give optimum value to our team members. Our office holds various growth and professional development initiatives to help each of our team members realize their true potential, helping them earn more than just soft office skills.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN 24H PLUS Tuyển dụng

Nhân Viên Telesales

31/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ

21/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian