CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH PHÁT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH PHÁT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH PHÁT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH PHÁT

We are specialize in Office, Factory, Apartment, High rise building and Housing. ( Civil and Industrial projects)

Our mission is to be a leading local recognize company for both domestic and internationally partnership

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH PHÁT Tuyển dụng