Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HCJ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HCJ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HCJ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HCJ

Công ty đầu tư trọng điểm 3 lĩnh vực: Khu nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm - Nhà máy sản xuất đồ chơi dân gian và STEM - Trường liên cấp quốc tế!