Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HT Bàn Thạch

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HT Bàn Thạch chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HT Bàn Thạch, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HT Bàn Thạch

công ty cổ phần đầu tư và xấy dựng HT Bàn Thạch chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm sơn nước phục vụ các công trình xây dựng.