Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tascon

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tascon chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tascon, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tascon

Công ty Đầu tư và Xây dựng Bất động sản

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tascon Tuyển dụng

Nhân Sự Tổng Hợp

23/04/2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Kỹ Sư Hạ Tầng

27/03/2021
Kiên Giang
Toàn thời gian