Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA được thành lập năm 2011 với ngành nghề kịnh doanh và hoạt động chính là xây dựng các công trình đường bộ;

- Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty đã từng bước khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông quan trọng có uy tín trong cả nước.


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA Tuyển dụng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

28/05/2021
Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long
Toàn thời gian