Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT) (www.ict.com.vn)

được thành lập từ năm 1999, là một trong 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Công ty hoạt động chính về lĩnh vực cung ứng nhựa đường lỏng, đầu tư xây dựng và vận hành

các nhà máy thủy điện cột nước thấp.