Công ty Cổ Phần Dayone

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần Dayone chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần Dayone, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần Dayone

Got It is the very first mobile eGift voucher management system in Vietnam. We combine up to date technology and innovation with quality sales, service and merchant skills.

Got It is the preferred gifting/loyalty and rewards platform for some of Vietnam’s largest corporations. Got It digital vouchers are accepted at over 75 famous brands and in over 2200 locations nationwide.

We provide mobile eGift voucher solutions and services for loyalty membership rewards, employee benefit rewards, and digital marketing campaigns (B2B market focused).

Got It provides a mobile eGifting eco-system for person-to-person gifting through internet and mobile devices (C2C market initiatives) ( https://biz.gotit.vn, https://www.gotit.vn ).