CÔNG TY CỔ PHẦN DELICHI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN DELICHI chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN DELICHI, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN DELICHI Tuyển dụng

Nhân Viên Nhập Liệu Kho

08/07/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian