Công ty cổ phần di động Touch

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần di động Touch chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần di động Touch, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần di động Touch

MobiTouch is a software development company providing leading POS solution in Vietnam and outsourcing solutions, Web services and mobile applications for the Japanese market.


The company always building and developing base on human . Therefore, we focus training and improving the quality of our young and dynamic staff.


 We are interested in creative ideas, honor and create conditions for you to make it into reality.


Come to us for your career along with the growth of the company