CÔNG TY CỔ PHÀN ĐỊA ỐC 68 LAND

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐỊA ỐC 68 LAND chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHÀN ĐỊA ỐC 68 LAND, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHÀN ĐỊA ỐC 68 LAND

 Công ty cổ phần địa ốc 68LAND kinh doanh về mảng Bất động sản tại thành phố ĐÀ NẴNG