CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀU TƯ LIAN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀU TƯ LIAN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀU TƯ LIAN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀU TƯ LIAN

Công ty tiên phong trong ứng dụng công nghệ bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam.

Ứng dụng LIAN là một sản phẩm công nghệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) nhằm đem đến một trải nhiệm công nghệ bảo hiểm hoàn toàn tự động cho khách hàng. Khách hàng có thể đăng ký, thanh toán và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử chỉ trong vài phút, hơn nữa việc bồi thường bảo hiểm cũng hoàn toàn tự động với thời gian thanh toán chỉ trong 24h.


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀU TƯ LIAN Tuyển dụng