Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Việt Ngọc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Việt Ngọc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Việt Ngọc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Việt Ngọc

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Việt Ngọc hoạt động trong các lĩnh vực: Đào tạo ngoại ngữ, xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản.