Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Truyền Thông Hưng Việt

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Truyền Thông Hưng Việt chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Truyền Thông Hưng Việt, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Truyền Thông Hưng Việt

Công ty Cổ phần và Truyền thông Hưng Việt là một công ty phát triển trên lĩnh vực truyền thông. Công ty có quy mô trên 50 người môi trường làm việc năng động trẻ trung. Môi trường thuận lợi để cho nhân viên phát triển ý tưởng, đam mê của mình.