Công Ty Cổ phần Định Gia Nét

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ phần Định Gia Nét chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ phần Định Gia Nét, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ phần Định Gia Nét

Công ty Cổ phần Định Gia Nét (tên giao dịch DigiNet Corporation) là công ty chuyên về phần mềm quản lý doanh nghiệp. DigiNet được thành lập vào tháng 4/1996, đến nay đã có hơn 24 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này.

Sứ mệnh

Cung cấp cho các doanh nghiệp

ASEAN hệ sinh thái ứng dụng quản lý

Tầm nhìn

Là nhà cung cấp hàng đầu

các ứng dụng quản lý tại Việt Nam

Công Ty Cổ phần Định Gia Nét Tuyển dụng