TopCV sẽ tiền hành bảo trì nâng cấp hệ thống từ 00:00 ngày 28/5/2020 đến 06:00 ngày 28/5/2020. Quý khách vui lòng kết thúc thao tác và lưu dữ liệu trước thời gian này. TopCV xin trân trọng cảm ơn!

Công Ty Cổ Phần Dream Viet Education

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần Dream Viet Education chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần Dream Viet Education, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Dream Viet Education

- Kyna.vn is No.1 online learning platform for experienced professionals with 250,000 learners nationwide. We are born to enable everyone to learn with experts everywhere and everytime.

- Kyna.vn is an Internet company with great ambition to change lives of millions people and we are about passion, professionalism and world-class operations team.

- We will never stop conquering challenges, shaping new future. Come and join us to become part of one of the most fast-growing startup and future-driving engine.

- Learn more about us at: http://kyna.vn/gioi-thieu