Công ty Cổ phần Dt&C Vina

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Dt&C Vina chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Dt&C Vina, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Dt&C Vina

Dt&C VINA - 100% Korean capital. The company specializes in testing and certificates of Electrical/ Electronic products and Automotive components with modern laboratories. We focus on:

1. Testing scope: EMC, Safety, Reliability and Energy Efficiency.

2. Products: Household Appliance, ICT, Lighting and Automotive components.

3. Customer: Domestic and International.

Ours customers such as Vinfast, Vinsmart, LG, ToA, Viettel, Rang Dong, Fuji Xerox ... 

Due to expand the market, the company continuously recruited the positions of Sale and Engineer, good English, enthusiasm, good thinking and desire to develop a career in the field of high technology.