CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM Tuyển dụng

PR / Content Marketing

11/11/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Nhân Viên Editor

31/10/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

GRAPHIC DESIGNER

29/10/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Event Executive

28/10/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian