CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

www.dhgpharma.com.vn

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Cơ bản:

* Sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hóa dược

Bán buôn thực phẩm.

* Bán buôn dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hóa dược.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

ĐƯỜNG SỐ 12 TAM BÌNH THỦ ĐỨC

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội