Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Tân Hưng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Tân Hưng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Tân Hưng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Tân Hưng

Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm Tân Hưng là một công ty tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ Nano trong Nông nghiệp, Công nghiệp, Môi trường và Y Sinh.

Thế mạnh làm nên sự khác biệt Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm Tân Hưng của là sự đầu tư chuyên sâu vào nghiên cứu phát triển, chú trọng vào chất lượng sản phẩm và áp dụng triệt để công nghệ 4.0 vào phân phối sản phẩm.