công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3 chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3

 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực tthuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam. Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 thành lập và hoạt động từ ngày 11/02/1962 theo quyết định số: 143/BYT-TC của Bộ Y tế - Tài chính và được tách ra từ Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1, tiền thân là xưởng bào chế do ba viện bào chế gộp lại:

Viện bào chế Liên khu III

Viện bào chế Liên khu IV

Viện bào chế Liên khu Việt Bắc

           Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 với nhiệm vụ bào chế, sản xuất thuốc đông dược phục vụ sức khỏe của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Đến năm 1993 theo nghị định 388/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Y tế cho phép thành lập lại (Theo quyết định số: 403/BYT-QĐ ngày 22/04/1993) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam, với chức năng sản xuất kinh doanh dược phẩm, phục vụ nhu cầu phòng và chữa bệnh của nhân dân. Đến 01/12/2003 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, được chuyển thành Công ty cổ phần với tên: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Foripharm, và sau đó được đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3. Và từ đó thương hiệu “Dược phẩm TW3” từng bước khẳng định vị thế của mình trên đấu trường dược trong nước cũng như vươn ra ngoài thế giới.