CÔNG TY CỔ PHẦN EASY FINTECH VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY FINTECH VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN EASY FINTECH VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY FINTECH VIỆT NAM

Ngành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

Lập trình máy vi tính

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Cổng thông tin

Hoạt động cấp tín dụng khác

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu