Công ty Cổ phần EKID STUDIO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần EKID STUDIO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần EKID STUDIO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần EKID STUDIO

EKID Studio là một công ty cổ phần tiềm năng trong việc khai thác lĩnh vực, thị trường mới về đồ chơi giáo dục thông minh sử dụng công nghệ AR/VR. Vừa qua EKID đã nhận được đầu tư từ đề án Vietnam Silicon Valley thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ.

Tham khảo sản phẩm EKID tại website: www.ekid.com.vn