CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY

Estuary is the technology company specialized in providing digital transformation services to both multinational enterprises and local bluechip companies.

We believe that Digital Transformation is the future and also development journey of Estuary. It is not only about the transformation in marketing, but also about digitalization and modernization in business.

CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY Tuyển dụng