Công ty cổ phần Ezin Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Ezin Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Ezin Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Ezin Việt Nam Tuyển dụng

Giám Đốc Kinh Doanh

08/04/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Trưởng Phòng Kinh Doanh

04/04/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Chuyên Viên Lập Trình

01/04/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian