Công ty Cổ phần GD&ĐT Abasa (Mắt Đẹp Cho Em)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần GD&ĐT Abasa (Mắt Đẹp Cho Em) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần GD&ĐT Abasa (Mắt Đẹp Cho Em), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần GD&ĐT Abasa (Mắt Đẹp Cho Em)

Công ty Cổ phần GD&ĐT ABASA

Chương trình huấn luyện khôi phục thị lực Mắt Đẹp Cho Em với hệ thống 15 phòng tập trên toàn quốc giúp học sính hết cận loạn viễn tự nhiên không phải mổ không dùng thuốc