Công ty cổ phần GGO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần GGO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần GGO

Công ty cổ phần GGO thành lập vào tháng 8/2018. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, phát triển trò chơi trực tuyến.