CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO

Ngày thành lập: 31/08/2010

Lĩnh vực: Viễn thông, Dịch vụ công, Y tế, Giáo dục, Bảo mật, Dịch vụ online…

Hiện, GO SOLUTIONS được đánh giá là doanh nghiệp phần mềm có thương hiệu ở Việt Nam với mức doanh thu tăng trưởng bình quân của công ty trên 30%/năm.