Công ty Cổ phần giải pháp sang tạo AVR Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần giải pháp sang tạo AVR Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần giải pháp sang tạo AVR Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần giải pháp sang tạo AVR Việt Nam

Founded in 2016, AVR Creative Solutions Vietnam is a company specializing in CG production and Augmented Reality/ Virtual Reality/Mixed Reality software development. We boast an extensive headquarter for talented 3D Artists and Software Engineers to produce high-end 3D CG and AR/VR/MR system with the latest software technology.

Vision

Become a world class company in 3D Content Creation and AR/VR/MR System Solution Provider. 

Mission

Our mission is to bring the best 3D products and the most engaging experience to customers. In addition, we also ensure our investors get high returns and contribute to the development of society. 

The Team

Our team is consists of experienced veterans in their respective field. Fueled by the burning passion for learning and creation for providing best solution for customer, we continue onward on an never-ending quest for knowledge