CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG ENTER VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG ENTER VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG ENTER VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG ENTER VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Giải trí Truyền thông Enter Việt Nam

Thị trường quảng cáo và truyền thông của Việt

Nam không ngừng phát triển trong thời gian qua.

Nhiều tổ chức, cá nhân đã nhận thức được việc

phát triển của ngành quảng cáo truyền thông

chính là hướng đi không thể thiếu trong nền kinh

tế cạnh tranh hiện nay.

Công ty Cổ phần Giải trí Truyền thông Enter Việt

Nam ra đời với mong muốn mang đến cho khách

hàng những giải pháp quảng cáo tốt nhất nhằm

thỏa mãn nhu cầu của họ và tăng tính cạnh tranh

cho công ty trên thương trường.

Với hơn 07 năm kinh nghiệm, enter Việt Nam đã dần khẳng định tính chuyên nghiệp bằng những bước đi bài bản về khâu tổ chức, sản xuất, dịch vụ khách hàng....