Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa VMEX

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa VMEX chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa VMEX, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa VMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX

Được chính thức cấp phép và bảo lãnh bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam, chuyên tư vấn đầu tư phái sinh hàng hóa. Phái sinh hàng hóa là lĩnh vực đầu tư tài chính hợp pháp duy nhất tại Việt Nam liên thông với thị trường quốc tế.

www.vmex.vn

www.facebook.com/VMEX.sangiaodichhanghoa/

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa VMEX Tuyển dụng