Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk

www.edutalk.vn is a community marketplace that connects language learners with language teachers around the world for online lessons.

If you are learning a foreign language, you can find a native teacher to help you become fluent through personal online lessons. We believe real human communication is the key element in language education. Whether you are learning English for business, Japanese for travel, or Arabic for personal interest, edutalk.vn can connect you to the right teacher for your schedule, budget, and learning style.

edutalk.vn also helps independent teachers reach students from every country in the world. Whether you teach English, Japanese, or Hebrew, you will find students searching for a personal teacher. We provide a trusted system that can help you build your reputation, manage your lesson schedule, handle payments, and market to a growing base of paying students. We want to make it easy for any language teacher to find students and earn money.

We are a young international team that hopes to change language learning worldwide.